ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επικοινωνία
Τα γιούλια
“Τα Γιούλια” Ζαχαροπλαστεία
Τα καταστήματά μας
Τα Γιούλια
Διανομή - Delivery

Διανομή Δευτέρα έως και Σάββατο, 07:30-15:30

Τηλ: +30 210 27 91 538